Første skritt...

Velkommen til min blogg! Jeg har tenkt å bruke den til å dele innhold fra prosjektene jeg jobber med, dytte ideer til bokkapitler og observasjoner om språk, kommunikasjon, tanke, intelligens, ny teknologi og forskning. 

Hvis alt går etter planen (noe det aldri gjør) kommer bloggen, i løpet av de neste månedene og årene, til å fylles med innlegg som blant annet handler om: 

 • Hva kommunikasjon er og hvorfor det som oftest fungerer så godt
 • Hva som skjer når kommunikasjon ikke fungerer og folk misforstår hverandre
 • Hva som gjør noe til en språklig "feil" og hvordan feilene fører til at språk utvikler seg
 • Ironi, satire og humor i språk
 • Hvor språk kommer fra og hva som gjør dem ulike fra hverandre
 • Hvorvidt dyr kan kommunisere med hverandre og oss, eller om de tenker og resonnerer
 • Hvorvidt datamaskiner kan tenke og lære språk like godt som mennesker
 • At datamaskiner både er smarte og dumme på samme tid, og hvorfor det kommer til å fortsette å være sånn i overskuelig framtid
 • Hvorfor vi ikke trenger å bekymre oss over at datamaskiner tar over verden, eller stjeler alle jobbene våre
 • Hvor store sjansene er for at vi kommer til å finne intelligent liv på andre planeter
 • Hvorvidt mennesker kan regnes for å være intelligente, og hva det vil si
 • Hvorfor intelligens, slik vi snakker om det i det daglige, ikke lar seg måle med IQ-tester
 • Hva som gjør at mennesker er så utrolig glad i måle og sette ting opp mot hverandre
 • Bøker og andre faglitterære forfattere jeg liker og prøver å bli like flink som