Akademiske greier

Når er ironi mislykket? Forskningsartikkel i Norsk lingvistisk tidsskrift, 2015, utgave 32, volum 2.

Word meaning, concepts and the representation of abstract entities from the perspective of radical pragmatics and semantic externalism. Doktoravhandling om hvordan ord får sin mening, og hva forholdet mellom språk og tanke består i, ved Universitetet i Oslo, 2011. 

Content similarity and communicative success. Forskningsartikkel, om hvordan konseptet "vellykket kommunikasjon" kan analyseres fra et språkvitenskapelig perspektiv, i International Review of Pragmatics, 2010, utgave 2, volum 1

Review of Wolfram Hinzen - Essay on Names and Truth. Bokanmeldelse som argumenterer for at du ikke kan forstå språklig mening på bakgrunn av formelle, grammatiske strukturer, i Journal of Linguistics, 2009, Volum 45, utgave 1.

Where 'meaning' comes from - Internalism and externalism about semantic content. Artikkel presentert på en workshop om semantikk ved Universitetet i Oslo, Oktober 2009. 

The 'content' of "content" - applying the lexical pragmatics of Relevance Theory. Masteroppgave levert ved University College London, 2007